ما که هستیم؟

نسیم تل به عنوان ارائه دهنده تخصصی سرویس های مخابراتی نسل جدید در سراسر کشور فعالیت می نماید و می تواند زیر ساخت مخابراتی و سرویس های ارزش افزوده سازمان ها، کسب و کارها و همچنین مشترکین خانگی را تامین نماید.
نسیم تل این افتخار را دارد که میزبان سرویس های مخابراتی کسب و کارها و برند متعدد کشور است.