سلام نسیم تل!

نسیم تل به عنوان اولین پروایدر تخصصی ارائه دهنده سرویس های مخابراتی نسل جدید در سراسر کشور شروع به فعالیت کرد و در همین راستا اقدام به واگذاری سرویس هایی از جمله سیپ ترانک، سیپ یوزر، HostedPBX و … نمود.

نسیم تل این افتخار را دارد که میزبان سرویس های مخابراتی کسب و کارها و برند متعدد کشور است.

نسیم تل، ارائه دهنده سرویس های مخابراتی نسل جدید در سراسر کشور